Revisor, De [tijdschrift], De Revisor - DBNL (2024)

tijdschrift / jaarboek

Revisor, De [tijdschrift], De Revisor - DBNL (1)Beschikbare tekst

TitelJaar

De Revisor 1ste druk, 1974-

1974-

Jaargangen

TitelDrukJaar

De Revisor. Jaargang 1 1ste druk, 1974

1ste druk1974

De Revisor. Jaargang 2 1ste druk, 1975

1ste druk1975

De Revisor. Jaargang 3 1ste druk, 1976

1ste druk1976

De Revisor. Jaargang 4 1ste druk, 1977

1ste druk1977

De Revisor. Jaargang 5 1ste druk, 1978

1ste druk1978

De Revisor. Jaargang 6 1ste druk, 1979

1ste druk1979

De Revisor. Jaargang 7 1ste druk, 1980

1ste druk1980

De Revisor. Jaargang 8 1ste druk, 1981

1ste druk1981

De Revisor. Jaargang 9 1ste druk, 1982

1ste druk1982

De Revisor. Jaargang 10 1ste druk, 1983

1ste druk1983

De Revisor. Jaargang 11 1ste druk, 1984

1ste druk1984

De Revisor. Jaargang 12 1ste druk, 1985

1ste druk1985

De Revisor. Jaargang 13 1ste druk, 1986

1ste druk1986

De Revisor. Jaargang 14 1ste druk, 1987

1ste druk1987

De Revisor. Jaargang 15 1ste druk, 1988

1ste druk1988

De Revisor. Jaargang 16 1ste druk, 1989

1ste druk1989

De Revisor. Jaargang 17 1ste druk, 1990

1ste druk1990

De Revisor. Jaargang 18 1ste druk, 1991

1ste druk1991

De Revisor. Jaargang 19 1ste druk, 1992

1ste druk1992

De Revisor. Jaargang 20 1ste druk, 1993

1ste druk1993

De Revisor. Jaargang 21 1ste druk, 1994

1ste druk1994

De Revisor. Jaargang 22 1ste druk, 1995

1ste druk1995

De Revisor. Jaargang 23 1ste druk, 1996

1ste druk1996

De Revisor. Jaargang 24 1ste druk, 1997

1ste druk1997

De Revisor. Jaargang 25 1ste druk, 1998

1ste druk1998

De Revisor. Jaargang 26 1ste druk, 1999

1ste druk1999

De Revisor. Jaargang 27 1ste druk, 2000

1ste druk2000

De Revisor. Jaargang 28 1ste druk, 2001

1ste druk2001

De Revisor. Jaargang 29 1ste druk, 2002

1ste druk2002

De Revisor. Jaargang 30 1ste druk, 2003

1ste druk2003

De Revisor. Jaargang 31 1ste druk, 2004

1ste druk2004

De Revisor. Jaargang 32 1ste druk, 2005

1ste druk2005

De Revisor. Jaargang 33 1ste druk, 2006

1ste druk2006

De Revisor. Jaargang 34 1ste druk, 2007

1ste druk2007

De Revisor. Jaargang 35 1ste druk, 2008

1ste druk2008

De Revisor. Jaargang 36 1ste druk, 2009

1ste druk2009

De Revisor. Jaarboek voor nieuwe literatuur 1 1ste druk, 2010

1ste druk2010

De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 2-3 1ste druk, 2011

Download ebook (3,71 MB)Download PDF van tekst (1,85 MB)Download Scans (4,31 MB)

1ste druk2011

De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 4-5 1ste druk, 2012

Download ebook (3,10 MB)Download PDF van tekst (1,21 MB)Download Scans (1,08 MB)

1ste druk2012

De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 6-7 1ste druk, 2013

Download ebook (3,38 MB)Download PDF van tekst (1,43 MB)Download Scans (1,77 MB)

1ste druk2013

De Revisor. Jaargang 2014 1ste druk, 2014

Download ebook (2,99 MB)Download PDF van tekst (1,07 MB)Download Scans (3,10 MB)

1ste druk2014

De Revisor. Jaargang 2015 1ste druk, 2015

Download ebook (3,16 MB)Download PDF van tekst (1,16 MB)Download Scans (3,06 MB)

1ste druk2015

De Revisor. Jaargang 2016 1ste druk, 2016

Download ebook (3,22 MB)Download PDF van tekst (1,22 MB)Download Scans (5,42 MB)

1ste druk2016
De Revisor. Jaargang 2017 1ste druk, 20171ste druk2017
De Revisor. Jaargang 2018 1ste druk, 20181ste druk2018
De Revisor. Jaargang 2019 1ste druk, 20191ste druk2019
De Revisor. Jaargang 2020 1ste druk, 20201ste druk2020
De Revisor. Jaargang 2021 1ste druk, 20211ste druk2021
De Revisor. Jaargang 2022 1ste druk, 20221ste druk2022

Secundaire literatuur in de dbnl

AuteurTekstInJaar
Hilda van Assche‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19741976
Hilda van Assche‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19751977
Hilda van Assche‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19761978
Hugo Brems‘Les revues littéraires en Flandre et aux Pays-Bas’In: Septentrion. Jaargang 81979
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19771979
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19781980
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19791981
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19811982
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19801982
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19821984
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19831984
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19851987
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19861988
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19871989
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19881990
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19891991
Hilda van Assche en Richard Baeyens‘De Revisor’In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 19901991
Gerrit Jan Zwier‘Gerrit-Jan Zwier De oude en de nieuwe waterval Over het Revisor-proza en de Revisor-kritiek’In: Bzzlletin. Jaargang 221992-1993
August Hans den Boef‘August Hans den Boef Polet in maatstaf De literaire tijdschriften’In: Het literair klimaat 1986-19921993
Frans Ruiter en Wilbert Smulders‘XII De grabbelton van de literaire popart’In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-19901996
Sander Bax‘Een postmodern revisor? De relatie tussen het Revisor-proza en het postmodernisme’In: Vooys. Jaargang 192001-2002
Arie Storm‘Bzzlletin Proza’In: Bzzlletin. Jaargang 312001-2003
Hugo Brems‘9 De literatuur van 1975 tot 1985’In: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-20052016
Revisor, De [tijdschrift], De Revisor - DBNL (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 6182

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.